Mis on psühholoogiline nõustamine?

Psühholoogiline nõustamine on kliendi ja nõustaja vaheline koostöö, mille käigus arutletakse kliendi igapäevaelus ette tulnud raskuste üle. Olulisel kohal on probleemsete olukordade lahti mõtestamine, võimalike põhjuste üle arutlemine ning parimate võimalike lahenduste leidmine. Nõustamisel arendatakse kliendi võimet määrata ise oma elus tähtsad eesmärgid ja nende saavutamise teed.
Psühholoogilise nõustamise peamiseks eesmärgiks on toetada klienti elus ette tulevate raskustega toimetulekul ning aidata leida võimalusi tegutsemiseks nende endi valitud viisidel, et elada enam rahuldust pakkuval viisil.

Mida oodata psühholoogiliselt nõustamiselt?
Nõustamise käigus töötatakse kliendi vajadustest lähtuvalt välja tegevuskava aitamaks leida parimaid lahendusi probleemidele ja konfliktidele, mis aitab omakorda tõsta heaolu ning toetada toimetulekut.
Psühholoogilise nõustamine on individuaalne, kestab kuni 50 minutit ning nõustamisprotsess (sh kohtumiste arv ja sagedus) kavandatakse lähtuvalt kliendi individuaalsetest vajadustest ning ootustest.