Mis on psühhodiagnostika?

Psühhodiagnostikat kasutatakse erinevate psüühika- ja käitumishäirete esinemise väljaselgitamiseks, milleks sagedasemad on näiteks meeleolu- ja ärevushäired. Psühhodiagnostikaks viiakse läbi objektiivne hindamine, milleks kasutatakse struktureeritud intervjuud, enesekohaseid küsimustikke või erinevate andmete kogumisi. Uuringuid viiakse läbi vastavalt testi spetsiifikale – iseseisvalt lahendades või psühholoogi abiga. Hindamine võib osutuda vajalikuks selleks, et otsustada kliendi probleemi tõsiduse üle, teha prognoose, planeerida ravi ja teraapiat ning selgitada välja kliendi toimetulekutase ja kohanemisvõime. Psühhodiagnostika aitab välja tuua kliendi tugevaid külgi, mis aitavad elus paremini hakkama saada ning mis kasuks tulevad, kui ka nõrgemaid külgi, mida on võimalik arendada.

Psühhodiangostika eesmärgid:
• Patsiendi probleemidest aru saamiseks
• Psühhoteraapia kavandamiseks
• Diferentsiaaldiagnostika
• Erinevatele psüühikahäiretele iseloomulike iseärasuste leidmine
• Vaimse arengu taseme hindamine
• Kahjustuse sügavuse hindamine Näiteks: orgaanilise ajukahjustuse korral
• Paranemise hindamine
• Emotsionaalse seisundi täpsustamine
• Isiksuse struktuuri mõistmine:

Kasutatavad testiliigid:
• Intelligentsuse/kognitiivsete funktsioonide testid
• Isiksusetestid
• Sümptomskaalad
• Käitumistestid
• Hoiakute ja enesetunde testid