Mis on neuropsühholoogiline hindamine?

Neuropsühholoogilisi teste kasutatakse kognitiivsete funktsioonide hindamiseks (üldine võimekus, orientatsioon, vaimse töö tempo, tähelepanu- ja keskendumisvõime, õppimine ja mälu, motoorsed ja sensomotoorsed võimed, nägemis- ja ruumitaju, keel ja kõne ning täidesaatvad funktsioonid, mille alla kuuluvad näiteks tegevuse planeerimine ja probleemide lahendamine). Neuropsühholoogilise hindamise eesmärgiks on välja selgitada isiku käesoleva aja kognitiivne võimekus. Teenusele võivad pöörduda kliendid, kes vajavad vaimse tegevuse häiretest tingitud töövõime ja toimetuleku alanemise korral objektiivset seisundi täpsustamist ning kognitiivse kahjustuse hindamist. Neuropsühholoogiline hindamine aitab välja selgitada isiku kognitiivsed ressursid ning puudujäägid, läbi mille on võimalik üldist toimetulekut toetada. Teenus sisaldab taustinformatsiooni kogumist, kliinilist intervjuud, testimist (kuni 1,5h), tulemuste analüüsimist ning tagasiside andmist.

Millal pöörduda neuropsühholoogilisele hindamisele?
Neuropsühholoogiline hindamisele on vajalik pöörduda eelkõige siis, kui tunnete, et muutused kognitiivsetes võimetes on hakanud Teie igapäevaelu häirima. Kaebused võivad seotud olla nii mälu- ja kõnehäiritusega, tähelepanu- ja keskendumisvõimega, analüüsi- ja organiseerimisvõimega, tajuga kui ka tegevuste planeerimise ning käitumuslike muutustega.

Mida oodata neuropsühholoogilisest hindamisest?
Neuropsühholoogilisel hindamisel viiakse läbi kliiniline intervjuu ning erinevate võimete testid. Intervjuul kogutakse taustinformatsiooni, mille käigus selgitatakse välja kliendi varasem toimetulek, uuritakse sümptomaatika ning kaebustega seotud tegureid. Võimete hindamine viiakse läbi koos psühholoogia ning peamiselt kasutatakse paber/pliiats tüüpi teste. Kognitiivsete funktsioonide uuringu pikkus on individuaalne ning sõltub suurel määral testitava võimekusest ja lahenduskiirusest.

Neuropsühholoogilisest hindamisest saab lähemalt lugeda 2014 aastal ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklis “Kognitiivse seisundi hindamine neuropsühholoogias”: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/11661/6845