Mis on kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia?

Kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia on eesmärgistatud, kindla ülesehitusega ja tulemusele orienteeritud koostööprotsess, mille eesmärgiks on läbi erinevate psühholoogiliste tehnikate aidata patsiendil oma probleeme lahendada. Teraapia toetab kliendil uute oskuste välja arendamist, mis aitavad üle saada mitte ainult hetkeprobleemidest, vaid ka ükskõik millistest sama tüüpi probleemidest tulevikus.
Suur osa teraapiast põhineb siin ja praegu toimuval ning põhieesmärgiks on aidata kliendil ellu viia soovituid elumuutusi. Teraapia aeg on piiratud ja sel on täpselt kokkulepitud eesmärgid vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele.

Miks valida just kognitiiv-käitumisteraapiat?
Kognitiiv-käitumisteraapia annab kergestimõistetava raamistiku, mis aitab lahti mõtestada, kuidas probleem tekkis ja mis seda siiamaani toidab. Teraapia pakub praktilisi, läbiproovitud ja tõhusaid meetodeid, et tekitada kestvat muutust. Teraapias on olulisel kohal kliendi ja terapeudi vaheline koostöö ning kliendil on teraapias aktiivne roll. Suurem osa teraapiast toimubki igapäevaelus, kus klient saab raviseansside vahepealsel ajal teraapiatehnikaid kui uusi oskusi rakendada.

Millal pöörduda kognitiiv-käitumisteraapiasse?
Kognitiiv-käitumisteraapia on tulemuslik mitmete psüühiliste probleemide ja häirete ravis. Nende hulgas näiteks erinevad meeleolu- ja ärevushäired, ülemäärased hirmud ja paanikahäired, uneprobleemid, terviseärevus, sõltuvushäired ja suhteprobleemid. Kognitiiv- käitumisteraapia põhimõtteid saab kasutada ka tervetel inimestel eluraskustega toimetulekuks (nt konfliktid ja suhteprobleemid, lahkuminek, suhtlemisraskused, kaotus ja kriisid) ning psüühilise heaolu suurendamiseks. Kognitiiv-käitumisteraapia aitab vähendada tagasilanguse riski, kuna omandatud oskused osutuvad kasulikuks kogu edasises elus.